+359 56 843944
slavianka@slaviankabg.com
За нас

Социална отговорност

Основна отговорност на предприятието е да поддържа високото качество на продукцията си. Непрекъснатия производствен контрол е и гарант за хигиената и чистотата на производствения процес.

Използването на суровини, материали и технологии, които щадят и опазват околната среда е друг наш приоритет.

Използваната рибна суровина е предмет на регламентиран риболов, което допринася за устойчивост на Световния океан.

Славянка АД осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите служители.

Компанията сътрудничи с „Агенция по заетостта” за постигане на устойчива заетост на персонала.

Славянка АД си сътрудничи и с няколко университета, в работата си по програми свързани с взаимодействието между бизнеса и висшето образование.

Гарантирано качество

Производството е внедрен НАССР –  систематичен, превантивен подход за контрол на безопасността на храните от биологичен, химичен и физически риск, който осигурява и високата хигиена и чистота при производствения процес.

Производствените мощности и всички продукти отговарят на санитарните и хигиенни изисквания за производство на рибни консерви, регламентирани от ЕС.

Производствения процес регулярно подлежи на проверка и контрол и от „Българската агенция по безопасност на храните”.

Славянка АД е сертифицирана със IFS food v.6, ISO 22 000, както и ISO 9001:2008. Сертификационните одити се осъщестяват от 6 до 12 месеца, в зависимост от сертификационната схема на оторизираните органи.

Contact us

Вижте какво можете да направите с нашите продукти